هیت اکسچنجر و اویل سپراتور

تبادل حرارتی یکی از مراحل مهم در سیستم های برودتی و گرمایشی می باشد. این مرحله درسیستم های برودتی از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. در یک سیستم برودتی در کندانسور و اواپراتور مهم ترین قسمت هایی هستند که تبادل حرارتی در آن ها اتفاق می افتند یکی از دیگر قسمت ها که در آن تبادل حرارتی انجام می شود، هیت اکسچنجر می باشد.شکل بریده هیت اکسچنجر خطی

کارکرد هیت اکسچنجر:

گاز در هنگام ورود به کمپرسور دمای بسیار پائینی دارد که اگر با همان دما وارد کمپرسور شود، به آن آسیب می زند. گاز در هنگام خروج از کندانسور دمای نسبتا بالایی داشته که این دمای باعث کاهش راندمان سیستم می شود. در این میان هیت اکسچنجر وارد عمل شده و تبادل حرارتی بین این دو مسیر بر قرار کرده و باعث می شود دمای گاز تا حدودی تعدیل شده و راندمان سیستم به طور چشمگیری افزایش یابد.

 

کارکرد اویل سپراتور:

تصویر بریده یک اویل سپراتور

روغن در کمپرسور همواره در حال گردش بوده و قسمت های مختلف موتور را چرب می کند. در مسیر دیسشارژ(خروجی کمپرسور) همواره مقداری روغن با هوا خارج می شود. این روغن با خط مایع حرکت کرده و به قسمت های مختلف سیستم می رسد. اگر روغن به اواپراتور رسیده و وارد شیر انبساط شود، سوزن اکسپنشن را مسدود کرده و راندمان سیستم را به شکل محسوسی کاهش می دهد. پس به قطعه ای نیاز داریم تا بتواند این روغن را از گاز جدا کند. قطعه ای که این وظیفه را برای ما انجام می دهد اویل سپراتور  نام دارد.

 


Call Now Button
error: