سابکول و سوپرهیت چیستند؟

طی جست و جویی که در فضای مجازی داشتیم ،تعریفات جامع و دقیقی از این اصطلاحات، که در برودت کاربرد فراوانی هم دارند نیافتیم .لذا بر آن شدیم مطلبی تحت این عنوان منتشر کنیم.اما ابتدا لازم است بار دیگر به رابطه بین دما و فشار در گاز ها اشاره ای کرده و بگوئیم که با افزایش دمای یک مقدار گاز فشار آن افزایش می یابد و بالعکس.

گرمای نهان:

آب، در طبیعت در 3 شکل یخ (جامد) آب (مایع) و بخار (گاز) یافت می شود.در حالت ایده آل (سطح آب های آزاد)، آب در دمای 100 درجه سانتی گراد به جوش می آید.هنگامی که آب را تا دمای جوش گرم کنیم ،آنگاه سرعت حرکت مولکول های آن به قدری زیاد شده است که قادر هستند علاوه بر شکستن پیوند های مولکولی، بر فشار جو نیز غلبه کرده و از ماده جدا شوند.اما اگر پس از رسیدن آب به دمای جوش ،همچنان به گرم کردن آن را ادامه دهیم مشاهده می کنیم که دمای آب از 100درجه بالاتر نخواهد رفت.سوال اینجاست چرا با حرارت دادن به ماده از یک دمای خاص به بعد، به درجه حرارت آن افزوده نمی شود؟همانطور که پاسخ را می دانید ،گرمائی تنها صرف تغئیر فاز ماده شده و دمای آن را بالا نمی برد “گرمای نهان” نامیده می شود چرا که با دماسنج نمی توان مقدا آن را اندازه گرفت.(اثبات شیمیایی این پدیده در این بحث نمیگنجد)

سوپرهیت:

حال که با گرما نهان آشنا شدیم به راحتی می توانیم سوپرهست و سابکول را تعریف کنیم.با گرم کردن مقداری آب ،دما آن رفته رفته بالا می رود تا جائی که به نقطه جوش (100 درجه) می رسد.از این دما به بعد دیگر دما افزایشی نداشته و صرفا گاز به جوشیدن و تبخیر ادامه می دهد تا جائی که کل آن مخزن بخار می شود.در این لحظه اگر به گرما دادن به بخارات حاصله (آب در حالت گاز) ادامه دهیم، مشاهده می کنیم مجددا دمای ماده بالا می رود.با این اوصاف سوپرهیت را این گونه تعریف می کنیم:مقدار افزایش دمای یک گاز از دمای مایع آن در حالت جوش پس از تبدیل فاز.برای مثال،با گرم کردن همین بخار ،دمای آن به 101 ،102 و … می رسد.پس اینگونه می گوئیم که بخار در دمای 101 درجه برای 1 درجه سوپرهیت شده است.

مقاله در حال تکمیل

اشتراک گذاری این صفحه :


   راه های ارتباطی: 

021-33795518
021-36312871
0912-8051528
sale@ tajhizborudat .ir

logo-samandehi

error:
Call Now Button